tirsdag 7. mai 2013

Skolebibliotekarene på Fagforumsmøte

Skolebibliotekarene i Finnmark møttes nylig til fagforumsmøte i Tromsø. Vi ble bl.a. kurset i informasjonskompetanse på universitetsbiblioteket, og vi besøkte Senter for IKT i utdanningen.

Vi fikk to gode og grundige forelesninger av de to bibliotekarene som tok imot oss på universitetsbiblioteket. Og i samtalen etterpå ble det blant annet snakket om hva slags kunnskapsnivå som forventes av våre elever i informasjonskompetanse når de møter som studenter på universitetet, for eksempel angående plagiat og kildelister. Dette var svært nyttig med tanke på hva slags tilbud vi som skolebibliotekarer bør gi våre elever og lærere i informasjonskompetanse.
 På senter for IKT i utdanningen fikk vi informasjon om deres ulike prosjekter og tjenester. Og vi besøkte «Rom for læring», der vi ved ankomst fikk tildelt hver sin iPad, og etter hvert fikk vi vite litt om hvordan de arbeider med utvikling av bruk avIKT-teknologi i undervisningsopplegg.

På vårt eget møte hadde vi besøk av Aud Tåga fra Troms fylkesbibliotek - hun orienterte om arbeidet med fylkets videreutdanning for skolebibliotekarer og lærere, «Informasjonskompetanse i en digital tid», Universitetet i Tromsø. Urban Lindgren fra Finnmark fylkesbibliotek orienterte om status for arbeidet med utlån av e-bøker i Finnmark, vi hadde intern kursing i biblioteksystemet, og forberedte oss på NDLA-kurs. Det ble to dager som ga rikelig faglig utbytte og inspirasjon til videre arbeid.
Tekst: B.M.Kristensen
Foto: N.Ødegaard

Ingen kommentarer: